Truyện Truyện Teen

Danh sách những truyện thuộc Truyện Truyện Teen.

Nhóc Con! Anh Yêu Em!

Nhóc Con! Anh Yêu Em!

8.7/10
5.5 k

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình , Đô Thị , Truyện Teen

Chương 93
Nơi Nào Cũng Là Anh

Nơi Nào Cũng Là Anh

6.1/10
8.8 k

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình , Truyện Teen , Sủng

Chương 74
Hợp Đồng Hôn Nhân: Vợ Ơi, Anh Yêu Em

Hợp Đồng Hôn Nhân: Vợ Ơi, Anh Yêu Em

8.8/10
9.6 k

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình , Đô Thị , Truyện Teen , Ngược , Sủng , Tổng Tài

Chương 45
1001 Phương Pháp Nghịch Tập Của Vương Phi Bá Đạo

1001 Phương Pháp Nghịch Tập Của Vương Phi Bá Đạo

8.4/10
4.7 k

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Ngôn Tình , Truyện Teen , Xuyên Không

Chương 112
Ta Là Nữ Phụ Hiền Lương

Ta Là Nữ Phụ Hiền Lương

9.5/10
6.2 k

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình , Xuyên Không , Truyện Teen , Nữ Phụ

Chương 72
Cá Cược Tình Yêu - Mễ Nghiên Châu (FULL)

Cá Cược Tình Yêu - Mễ Nghiên Châu (FULL)

7.6/10
3 k

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình , Đô Thị , Sắc , Truyện Teen , Ngược

Chương 23
Chú! Xin Ký Đơn!

Chú! Xin Ký Đơn!

6.4/10
7.2 k

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình , Đô Thị , Truyện Teen , Ngược

Chương 90
Thiếu Tá Giành Vợ

Thiếu Tá Giành Vợ

7.3/10
3.6 k

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình , Sắc , Xuyên Không , Truyện Teen , Mạt Thế , Sủng

Chương 30
Vòng Vây Hoa Hồng: Phu Nhân Độc Ác, Tổng Tài Nguy Hiểm

Vòng Vây Hoa Hồng: Phu Nhân Độc Ác, Tổng Tài Nguy Hiểm

8.4/10
7.7 k

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình , Sắc , Truyện Teen , Ngược , Sủng , Tổng Tài

Chương 80
Mộng Tưởng

Mộng Tưởng

6.8/10
6.1 k

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình , Đô Thị , Sắc , Nữ Cường , Truyện Teen , Ngược , Sủng , Tổng Tài

Chương 37
Trình Tổng: Kế Hoạch Yêu Đương Đến Đâu Rồi?

Trình Tổng: Kế Hoạch Yêu Đương Đến Đâu Rồi?

8.7/10
6.7 k

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình , Đô Thị , Sắc , Nữ Cường , Truyện Teen , Sủng , Tổng Tài

Chương 60
Song Sinh Hoán Đổi: Ngọt Ngào Riêng Em

Song Sinh Hoán Đổi: Ngọt Ngào Riêng Em

7.4/10
4 k

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình , Đô Thị , Sắc , Truyện Teen , Ngược , Tổng Tài

Chương 51