Truyện Truyện Teen

Danh sách những truyện thuộc Truyện Truyện Teen.

Dòng Chảy Tình Yêu

Dòng Chảy Tình Yêu

6.3/10
3.7 k

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình , Đô Thị , Truyện Teen , Sủng

Chương 248
Bắt Em Về Làm Vợ

Bắt Em Về Làm Vợ

6.9/10
8.1 k

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình , Đô Thị , Truyện Teen , Sủng

Chương 94
Bảo Bối Nhỏ Của Hàn Tổng

Bảo Bối Nhỏ Của Hàn Tổng

9.3/10
9 k

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị , Ngôn Tình , Sủng , Truyện Teen , Tổng Tài

Chương 47
Tham Gia Chương Trình Có Được Bảo Bối

Tham Gia Chương Trình Có Được Bảo Bối

8.5/10
5.3 k

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị , Đam Mỹ , Truyện Teen , Sủng

Chương 19
Chửng Cứu Bá Đạo Tổng Tài

Chửng Cứu Bá Đạo Tổng Tài

6.6/10
3.2 k

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ , Xuyên Không , Truyện Teen , Tổng Tài

Chương 188
Song Trùng

Song Trùng

9/10
7.1 k

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình , Truyện Teen , Ngược , Sủng

Chương 270
Mạc Vương, Xin Giữ Liêm Sỉ!!

Mạc Vương, Xin Giữ Liêm Sỉ!!

7.6/10
2.7 k

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới , Đam Mỹ , Dị Năng , Truyện Teen , Sủng

Chương 98
Hợp Đồng Hôn Nhân Với Phù Thủy Hội Họa

Hợp Đồng Hôn Nhân Với Phù Thủy Hội Họa

8.2/10
3.6 k

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị , Ngược , Sủng , Truyện Teen , Tổng Tài

Chương 315
Rung Động: Sự Quyến Rũ Của Thiên Thần

Rung Động: Sự Quyến Rũ Của Thiên Thần

6.6/10
5.8 k

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình , Đô Thị , Truyện Teen , Sủng

Chương 140
Kỷ Thiếu, Phu Nhân Cho Ngài Vào Danh Sách Đen Rồi

Kỷ Thiếu, Phu Nhân Cho Ngài Vào Danh Sách Đen Rồi

6.1/10
9.6 k

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình , Truyện Teen , Sủng

Chương 234
Người Tình - Mỹ Huyền

Người Tình - Mỹ Huyền

7.3/10
9.4 k

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình , Đô Thị , Sắc , Truyện Teen , Ngược , Tổng Tài

Chương 107
Đắng Lòng

Đắng Lòng

6.4/10
5.3 k

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình , Truyện Teen

Chương 105