Ngôn Tình Hay

Danh sách những truyện thuộc danh sách Ngôn Tình Hay.

Cá Cược Tình Yêu - Mễ Nghiên Châu (FULL)

Cá Cược Tình Yêu - Mễ Nghiên Châu (FULL)

8.3/10
5.6 k

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình , Đô Thị , Sắc , Truyện Teen , Ngược

Chương 23
Thiếu Tá Giành Vợ

Thiếu Tá Giành Vợ

8.7/10
8.6 k

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình , Sắc , Xuyên Không , Truyện Teen , Mạt Thế , Sủng

Chương 30
Vòng Vây Hoa Hồng: Phu Nhân Độc Ác, Tổng Tài Nguy Hiểm

Vòng Vây Hoa Hồng: Phu Nhân Độc Ác, Tổng Tài Nguy Hiểm

9.1/10
6.4 k

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình , Sắc , Truyện Teen , Ngược , Sủng , Tổng Tài

Chương 80
Mộng Tưởng

Mộng Tưởng

9.4/10
6.6 k

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình , Đô Thị , Sắc , Nữ Cường , Truyện Teen , Ngược , Sủng , Tổng Tài

Chương 37
Trình Tổng: Kế Hoạch Yêu Đương Đến Đâu Rồi?

Trình Tổng: Kế Hoạch Yêu Đương Đến Đâu Rồi?

9.5/10
7.3 k

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình , Đô Thị , Sắc , Nữ Cường , Truyện Teen , Sủng , Tổng Tài

Chương 60
Song Sinh Hoán Đổi: Ngọt Ngào Riêng Em

Song Sinh Hoán Đổi: Ngọt Ngào Riêng Em

7.5/10
9.9 k

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình , Đô Thị , Sắc , Truyện Teen , Ngược , Tổng Tài

Chương 51
Giá Như Em Chưa Từng Yêu

Giá Như Em Chưa Từng Yêu

7.4/10
6.2 k

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình , Sắc , Truyện Teen , Ngược

Chương 61
Sếp Tần, Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy!

Sếp Tần, Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy!

6.8/10
9.8 k

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình , Đô Thị , Linh Dị , Sắc , Trinh Thám , Truyện Teen , Sủng

Chương 94
Người Tình - Mỹ Huyền

Người Tình - Mỹ Huyền

7.7/10
3.6 k

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình , Đô Thị , Sắc , Truyện Teen , Ngược , Tổng Tài

Chương 68
Vợ Nuôi Từ Nhỏ

Vợ Nuôi Từ Nhỏ

8.6/10
8.8 k

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị , Ngôn Tình , Sắc , Truyện Teen

Chương 61
Nhan Gia Gia, Xin Tha Mạng!

Nhan Gia Gia, Xin Tha Mạng!

6/10
8.8 k

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình , Đô Thị , Sắc , Nữ Cường , Truyện Teen , Sủng

Chương 45
Cấm Kỵ

Cấm Kỵ

8.3/10
6.3 k

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình , Đô Thị , Sắc , Truyện Teen

Chương 74