Đại Minh
7.9/10
9275

Tác giả:

Thể loại: Cung Đấu,

Nguồn: sưu tầm

Trạng thái: Đang ra

Đã đến năm Chương Chính thứ 11, trong năm này, binh mã Mãn Châu đang chuẩn bị sẵn sàng, quân nổi dậy khắp nơi, triều đình rối ren tranh đấu, Đại Minh triều đã thối rữa tận gốc.


Quân nhân đặc công Viên Tiếu, với sự tình cờ của v� ...


Khiếp sợ các tư gia và quyền quý, tiêu diệt Mãn Châu ở ngoại vi, thu phục Lý Trống và sông Hạ Lô, đánh chiến tranh ở Châu Mỹ. Hãy xem tôi Viên Tiếu, vung tay áo, biến cả thế giới này thành đồng cỏ của người Hán!

Chương Mới Nhất

Danh sách chương

BÌNH LUẬN TRUYỆN